Yüksek İnovasyon Merkezi A.Ş yönetimi ve çalışanları olarak;

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili gereklilikleri gerçekleştirmek üzere;

İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dâhilinde iş süreçlerini şekillendiren,
  • Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
  • İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı oluşturan,
  • İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedeflemeyi,
  • Her alanda çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamayı ve korumayı,
  • Ekip çalışmasını, takım ruhu bilincini destekleyen,
  • Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre eden,
  • Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen,
  • Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine yatırım yaparak, şirketimizin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli entelektüel ve yaratıcı kapasiteyi oluşturmayı hedeflemeyi İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiştir.
Yol Tarifi
Telefon Hattı