Yüksek İnovasyon Merkezi A.Ş yönetimi ve çalışanları olarak;

Tüm paydaşların çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştirmek üzere;

  • Çevre kanunları, yönetmelikler, müşteri özel istekleri ve diğer ilgili hükümlere uyacağımızı,
  • Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgeyeceğimizi, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendireceğimizi,
  • Sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlamak üzere doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yöneleceğimizi,
  • Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip, ilgili tarafları bilgilendireceğimizi,
  • Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek çevre performansını artıracağımızı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek acil durum ve kazalarda, çalışanlara ve çevreye olabilecek etkileri en aza indirecek tedbirler almayı.

 

Taahhüt ederiz.

Yol Tarifi
Telefon Hattı